Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Dzisiaj jest: 28 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodzą: Marek, Wacław
Informacja o rekompensatach do rachunków za ciepło PDF Drukuj Email

 

Informacja o rekompensatach do rachunków za ciepło
i obowiązek złożenia oświadczeń przez odbiorców ciepła do ZGK Ostrów Mazowiecka do dnia 11 października 2022 r.

INFORMACJA

Informacja dla klientów związana z wejściem w życie ustawy z 15 września 2022 roku
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967).

Zgodnie z ustawą określone grupy odbiorców zasilanych w ciepło z systemów ciepłowniczych lub lokalnych źródeł ciepła (w których średnia cena wytwarzania ciepła dla danego źródła przekracza średnie ceny określone w ustawie) będą uprawnione do cen z rekompensatą.

 

 

Komu przysługuje rekompensata:

  • Grupa 1 – gospodarstwa domowe – odbiorcy ciepła w gospodarstwach domowych posiadający zawartą umowę sprzedaży ciepła – nie muszą składać oświadczenia.
  • Grupa 2 – wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby gospodarstw domowych lub podmiotów wskazanych a art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – powinny złożyć oświadczenia do ZGK Ostrów Mazowiecka według wzoru (Załącznik nr 1 )w terminie  do dnia 11 października 2022 r.
  • Grupa 3 – inne podmioty biznesowe wskazane w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy - powinny złożyć oświadczenia do ZGK Ostrów Mazowiecka według wzoru (Załącznik nr 1) w terminie  do dnia 11 października 2022 r.
  • Grupa 4 – podmioty użyteczności publicznej wskazane w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – muszą złożyć oświadczenia do ZGK Ostrów Mazowiecka według wzoru (Załącznik nr 2) w terminie  do dnia 11 października 2022 r.

Wymagane dokumenty - oświadczenia – dotyczy grup 2, 3 i 4.

Podmioty z Grupy 2, 3 i 4 powinny złożyć oświadczenia w terminie 21 dni od daty nabycia uprawnienia do stosowania wobec nich średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Dla podmiotów, które nabyły uprawnienia w dacie wejścia w życie ustawy termin ten mija 11 października 2022 roku.

Oświadczenia powinny zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wskazanych podmiotów.

Oświadczenia składamy do: ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowieckiej.

Odbiorcy ciepła wskazanych powyżej źródeł, po spełnieniu warunków ustawowych, zostaną objęci nowymi cenami za ciepło. Nowe ceny będą stosowane w okresie od 1 października 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku.

Nowe zasady ustalania cen nie dotyczą stawek przesyłowych (stała i zmienna opłata za przesył), które będą naliczane na dotychczasowych zasadach zgodnie z obowiązującymi taryfami lub cennikami.

 

Aktualne informacje i materiały na stronie:

https://www.gov.pl/web/klimat/mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata

 

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r._Oświadczenie wspólnoty, spółdzielnie, inne podmioty

Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r._Oświadczenie podm. użyt. publ. art. 4 ust.1 pkt 4

 

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA