Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Dzisiaj jest: 28 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodzą: Marek, Wacław
Ciepło systemowe PDF Drukuj Email

 

Zalety Ciepła Systemowego

http://www.cieplosystemowe.pl/biznes/ct/64/

 

Bezobsługowość

Ciepło Systemowe to łatwa i bezproblemowa eksploatacja, bez popiołu i dymu, oraz konieczności sprowadzania i magazynowania paliwa. To brak dodatkowych kosztów związanych z konserwacją urządzeń. Wybierając Ciepło Systemowe masz zapewniony komfort, wygodę i ciepło. Nie musisz martwić się o ogrzewanie. Dostawcy ciepła gwarantują Ci kompleksową obsługę.

Bezpieczeństwo

Ciepło Systemowe zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Umiejscowienie źródła ciepła poza budynkiem gwarantuje brak zagrożenia wybuchem czy zatrucia czadem. Bezpieczeństwo to również pewność dostawy energii cieplnej, potwierdzana przez niską awaryjność systemów ciepłowniczych.

Dostępność

Ciepło Systemowe charakteryzuje się dużą dostępnością, co potwierdza jego znaczący udział w rynku usług grzewczych. Systemy ciepłownicze w miastach to setki kilometrów sieci ciepłowniczych, wciąż rozbudowywanych i modernizowanych. W przypadku braku możliwości przyłączenia do istniejących sieci ciepłowniczych, dostawcy proponują budowę źródła lokalnego. Ciepło Systemowe jest dostępne przez cały rok. Można z niego korzystać nie tylko w porach przejściowych, czyli jesienią i wiosną, ale także w chłodne letnie dni.

Dzisiaj to Klient decyduje, kiedy ciepło ma być dostarczane do jego budynku. Ciepło Systemowe to korzystna oferta dla inwestorów. Dostawcy proponują potencjalnym klientom korzystne warunki przyłączenia. To również stabilność cenowa. Na wysokość stawek nie mają wpływu wahania kursu walut i sytuacja polityczna, ponieważ taryfy dla ciepła są zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki.

Ciągła poprawa standardów

Ciepło Systemowe to produkt nowoczesny. Jego dostawcy i producenci dbają o wysoki standard obsługi Klienta i jakość produktu. Wdrażają nowoczesne standardy obsługi i rozwijają komunikację z rynkiem. Stale modernizują sieci i urządzenia. Wprowadzają nowe rozwiązanie technologiczne. Dbanie o odpowiednie standardy i ich ciągłe doskonalenie zostało zapisane w formie Karty Standardów gwarantowanej przez firmy posługujące się marką Ciepło Systemowe.

Ciepło Systemowe to nowoczesny sposób ogrzewania

Ceny ciepła w Polsce są zróżnicowane. Zależą od cen surowców jego wytwarzania i jak inne towary podlegają rynkowym uwarunkowaniom, których najmniej pożądanym skutkiem są podwyżki.

Wzrosty cen paliw, z których wytwarzane jest ciepło, w skali ostatniego dziesięciolecia widoczne są w przypadku każdego surowca, mają stałą tendencję rosnącą, ale szczególną dynamikę obserwuje się w przypadku oleju opałowego i gazu ziemnego.

 

Dynamika cen paliw - Główny Urząd Statystyczny

 


 

Węgiel, służący w głównej mierze do wytwarzania Ciepła Systemowego w ciepłowniach zawodowych i źródłach przedsiębiorstw energetyki cieplnej, od dłuższego czasu odnotowuje najmniejsze wzrosty i jak dotąd jako surowiec podlegał najmniejszym zmianom. Dlatego też ceny Ciepła Systemowego są konkurencyjne i wyjątkowo atrakcyjne dla jego aktualnych i potencjalnych klientów.

Producenci i dostawcy Ciepła Systemowego mają jednak świadomość, że sytuacja taka nie musi trwać nieskończenie. Dlatego podejmują indywidualne działania zmierzające do obniżania kosztów własnych, mających przecież wpływ na wysokość ostatecznej ceny za ciepło. Działania takie mają niwelować skutki wzrostów cen węgla, jako pochodnych rosnących kosztów wydobycia, czy pojawiania się nowych kosztów wytwarzania np. zakupu uprawnień do emisji CO2.

Należy jednak podkreślić, że większość przedsiębiorstw ciepłowniczych poddaje się restrukturyzacji, która w istotny sposób poprawia rentowność działalności, pozwalając zachować konkurencyjność, przy jednoczesnym wdrażaniu nowoczesnych standardów i technologii zarówno w obszarze technicznym, jak i ekonomicznym oraz obsługi Klienta. Korzyści są obopólne, bo dla Klienta ważna jest cena i kompleksowości obsługi, a dla przedsiębiorstw konsekwentne unowocześnianie, podnoszące efektywność ekonomiczną, sprawność techniczną i kreujące przewagę konkurencyjną

Ciepła woda użytkowa

Dwa w jednym, czyli systemowo i kompleksowo

Ciepło Systemowe to nie tylko ogrzewanie obiektów, ale również źródło stałych dostaw ciepłej wody na potrzeby użytkowe. Najczęściej Ciepło Systemowe traktujemy kompleksowo, czyli jako ogrzewanie i podgrzewanie wody tj. jako jeden produkt - inaczej „2w1”. Na taką opcję decyduje się zdecydowana większość Klientów przyłączających nowe obiekty do Ciepła Systemowego, są jednak zasoby budowlane, w których Konsumenci korzystają z ogrzewania systemowego, ale ciepłą wodę uzyskują z podgrzewaczy gazowych lub elektrycznych.

Klienci Ciepła Systemowego oczekują kompleksowej obsługi, czyli zarówno dostawy energii cieplnej na potrzeby ogrzewania, jak i na potrzeby przygotowania ciepłej wody. Takie oczekiwanie jest jak najbardziej zrozumiałe, bo Konsumenci chcą nie tylko w pełni korzystać z produktu Ciepło Systemowe, ale i odczuwać jego niewidzialne zalety m.in. takie jak bezobsługowość czy bezpieczeństwo.

Wśród Klientów i Konsumentów Ciepła Systemowego jest jednak grupa, wywodząca się najczęściej z sektora mieszkalnictwo, której zasoby budowlane posiadają osobne instalacje dla ogrzewania i osobne dla podgrzewania wody. Takie zastosowanie to zwykle stan zastany i najczęściej efekt stylu budownictwa z lat ubiegłych. Na szczęście, prawo już na takie rozwiązania nie zezwala, a wręcz nakazuje zaostrzenie bezpieczeństwa i zaleca poprawę techniczną obiektów, w których tego typu instalacje są stosowane.

Nowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

Wytyczne do modernizacji obiektów w zakresie dostaw ciepła i ciepłej wody określone są przez przepisy Ministerstwa Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.). Owe przepisy nakładają na właścicieli budynków obowiązek spełniania bardziej rygorystycznych kryteriów bezpieczeństwa. Jednym z nich jest zakaz stosowania zbiorczych przewodów spalinowych, czyli włączania kilku podgrzewaczy gazowych w jeden komin. Oznacza to, że gazowe urządzenia grzewcze lub podgrzewacze wody powinny być na stałe połączone przewodami z indywidualnymi kanałami spalinowymi, czyli osobny komin dla każdego urządzenia. Aby sprostać nowym wytycznym, właściciele budynków zobowiązani są do budowy nowych przewodów spalinowych lub przeprowadzenia innej modernizacji instalacji na potrzeby podgrzewania wody.

Ciepła woda użytkowa jest doskonałą alternatywą i docelowym rozwiązaniem uwzględniającym nowe wymogi bezpieczeństwa. Dostawa Ciepła Systemowego („2w1”) nie wymaga żadnej dodatkowej instalacji kominowej, a zastosowanie tego sposobu podgrzewania wody - spełnia wszystkie wymagane kryteria bezpieczeństwa. Ciepła woda użytkowa uzyskana z wykorzystaniem Ciepła Systemowego jest więc odpowiedzią na każdą potrzebę modernizacji obiektów, a w szczególności w przypadku zaistnienia specyficznych uwarunkowań technicznych, jak np. brak możliwości budowy nowej instalacji kominowej.

Co to jest ciepła woda użytkowa?

Termin „ciepła woda” mimo, że zrozumiały – jest jednak często źle utożsamiany. Otóż, ciepła woda użytkowa to zawsze woda wodociągowa - tyle, że podgrzana w węźle cieplnym lub innym podgrzewaczu (gazowym czy elektrycznym). W przypadku Ciepła Systemowego podgrzewanie wody wodociągowej, wg parametrów określonych przez Klienta, odbywa się w wymienniku węzła cieplnego, bez mieszania się cieczy. Ciepło Systemowe w postaci gorącej wody przekazuje energię cieplną wodzie wodociągowej i krąży w obiegu zamkniętym, pomiędzy źródłem ciepła a węzłem. Za jakość podgrzanej wody wodociągowej, którą w rzeczywistości użytkujemy, odpowiada dostawca wody zimnej, ale wpływ na nią ma także stan instalacji wewnętrznej obiektu, za którą odpowiedzialny jest jego właściciel. Natomiast dostawca Ciepła Systemowego odpowiada za parametry energii cieplnej – czynnika służącego do podgrzania wody użytkowej.

Jakie korzyści posiada ciepła woda użytkowa?

Ciepła woda użytkowa uzyskiwana z Ciepła Systemowego to bezpieczeństwo, komfort i wygoda użytkowania, dzięki dostępności o każdej porze dnia i nocy, w każdej niezbędnej ilości i o niezmiennej temperaturze. Regulatory i termostaty, w które wyposażone są węzły, pozwalają ustawić stałą temperaturę na bezpiecznym i komfortowym poziomie. Wygodę rozwiązania potwierdza także fakt, że po odkręceniu kranu nie trzeba czekać aż woda się nagrzeje (jak w przypadku podgrzewaczy elektrycznych). Użytkując ciepłą wodę uzyskaną z Ciepła Systemowego nie musimy przejmować się też kwestią bezpieczeństwa i właściwego obchodzenia się z urządzeniami – podgrzanie wody następuje w węźle cieplnym, najczęściej zlokalizowanym w piwnicy budynku.

Owo bezpieczeństwo objawia się więc brakiem potencjalnego zagrożenia wybuchem czy zatruciem spalinami, natomiast bezobsługowość to m.in. dbałość dostawcy energii o urządzenia, realizowane przez niego prace modernizacyjne i konserwacyjne czy dostęp do całodobowych usług Pogotowia Ciepłowniczego.

Kolejną korzyścią jest również cena podgrzania wody. Podobnie jak w przypadku Ciepła Systemowego, należy ona do stabilnych i konkurencyjnych. Wpływ na to ma koszt paliwa, z którego produkt jest wytwarzany. Główny surowiec wytwarzania to węgiel, charakteryzujący się zdecydowanie niższą dynamiką wzrostu cen w stosunku do paliw płynnych. Dlatego ceny Ciepła Systemowego i wody podgrzanej za jego pośrednictwem są atrakcyjne oraz cieszą się zainteresowaniem wśród aktualnych i potencjalnych Klientów.

Faktem jest zatem nie tylko oszczędność w opłatach bieżących, ale i oszczędność w postaci szybkiego zwrotu kosztów inwestycji wskutek osiągnięcia konkurencyjnej ceny podgrzania wody.

Aby skorzystać z oferty ciepłej wody uzyskanej za pośrednictwem Ciepła Systemowego konieczne jest przeprowadzenie, przez właściciela budynku inwestycji polegającej na dostosowaniu instalacji wewnętrznej. Inwestycja rozbudowy węzła cieplnego o funkcję ciepłej wody leży po stronie właściciela tego węzła – czyli Klienta lub dostawcy Ciepła Systemowego. Decyzja o wykonaniu inwestycji z obu stron (Klient, dostawca) zwykle podejmowana jest przez nie w oparciu o analizę kosztów oraz możliwe do osiągnięcia korzyści ekonomiczne, jak i efekty z tytułu poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowania, a także zapewnienia zgodności z wymogami technicznymi dla budynku.

Na podstawie danych i doświadczeń płynących z przedsiębiorstw energetyki cieplnej uznać można, że średnia oszczędność w opłatach za podgrzanie wody pozwala na całkowity zwrot z inwestycji w okresie już do 6 lat, po których Konsumenci nadal korzystają z usługi konkurencyjnej cenowo.

Kto korzysta z oferty kompleksowej?

W skali Polski, Klientów Ciepła Systemowego, którzy zrealizowali, realizują lub będą realizować modernizacje instalacji wewnętrznych w celu rozszerzenia oferty o ciepłą wodę systemową jest wielu. Motywacji do podjęcia decyzji w tym zakresie - jest również sporo, ale wzrost komfortu użytkowania i zadowolenia Klientów oraz Konsumentów z nowej usługi jest jednakowy i w równym stopniu satysfakcjonujący.

Przykłady zastosowania tych realizacji można mnożyć, ale aby zobrazować możliwą skalę tego typu przedsięwzięcia zaprezentujemy przypadek największej spółdzielni mieszkaniowej w Szczecinie „SM Dąb”, której mieszkańcem jest, z uwagi na wielkość zarządzanych zasobów, prawie co siódmy szczecinianin.

Wiceprezes Zarządu „SM Dąb” Pan Marek Nielek tak argumentuje realizację dotychczasowych inwestycji:

Po pierwsze, modernizacja zasobów mieszkaniowych w ciepłą wodę była nieunikniona i poparta została wnioskami mieszkańców, między innymi na skutek doniesień z Polski na temat przypadków występowania zagrożeń. Nasi mieszkańcy mają coraz większą świadomość w tym zakresie oraz potrzebę pełnego komfortu, który daje im ciepło i ciepła woda z SEC.

Po drugie, i administracja, i mieszkańcy obserwowali pracę podgrzewaczy i zauważali, że starsze wymagały wymiany z uwagi na okres eksploatacji, co skutkowało ponoszeniem indywidualnych kosztów, a w przypadku wymiany na nowe z jednoczesną wymianą okien na PCV - powodowało uszczelnienie lokali i urządzenia nowej generacji często wyłączały się z powodu braku dopływu tlenu.

Po trzecie - aspekt, który ma wyjątkowo istotny wpływ na wybór ciepłej wody uzyskiwanej z Ciepła Systemowego. To oczywiście cena, która jest rzeczywiście konkurencyjna. Wcześniej mieszkańcy mieli obawy, że SEC będzie drogi, ale szybko przekonywali się, że tak nie jest. Kolejne modernizacje to kolejne doświadczenia i kolejni zadowoleni. Teraz przekonanie do inwestycji nie jest problemem, bo są użytkownicy, którzy mogą potwierdzić istotną poprawę komfortu oraz wysokość opłat.

Dlatego w trosce o mieszkańców konsekwentnie realizujemy modernizacje o ciepłą wodę, a prace postępują sukcesywnie, bo są precyzyjnie planowane.

W 2007 roku „SM Dąb” zakończyła modernizację instalacji dla potrzeb ciepłej wody w szesnastu budynkach wielorodzinnych na osiedlu „Dąbie”. Modernizacja objęła 90% zasobów, a jest to osiedle, które zamieszkuje ponad dwa tysiące mieszkańców w niemal dziewięciuset lokalach. Kolejna modernizacja obejmuje również kilkanaście budynków wielorodzinnych, realizowana jest aktualnie, zakończona zostanie już w 2011 roku i dotyczy osiedla „Zawadzkiego”. Każde kolejne zasoby mieszkaniowe przeznaczone do modernizacji są planowane z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby obie strony – zarówno dostawca Ciepła Systemowego jak i spółdzielnia mieszkaniowa - mogły zabudżetować na ten cel odpowiednie środki finansowe.