Przetarg nieograniczony na modernizację kotła WR5 Drukuj

 

Ostrów Maz. dn. 25.04.2019r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na modernizację kotła WR5

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.; 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Henryka Trębickiego tel. 29 74 625 37;www.zecostrow.pl; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację kotła K-3 typu WR5-022 w ciepłowni przy ul. Lipowa 4 w Ostrowi Mazowieckiej.

1. Zakres modernizacji kotła polega na:

  • wymianie elementów ciśnieniowych w komorze paleniskowej
  • wykonaniu obmurza, izolacji i oblachowania
  • wykonaniu sklepienia kotła z wymianą rur stropowych
  • wymianie izolacji rurociągów w obrębie kotła
  • montażu urządzeń w celu obniżenia emisji pyłów oraz ograniczenia przepływu powietrza nie uczestniczącego w procesie spalania zgodnie z patentem  nr 223825

2.  Termin i wykonywanie prac

Rozpoczęcie prac - od 01.07.2019 r.  Zakończenie prac - do 15.09.2019 r.

 

 

3.  Wadium   - 8 000 zł

Przystępujący  do  przetargu  jest  zobowiązany  wnieść  wadium w wysokości 8 000 zł.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

SIWZ  można bezpłatnie odebrać w biurze ZEC Sp. z o.o. ul. Henryka Trębickiego 3 w dni robocze w godzinach 700 ÷ 1500 lub zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail.

Aby otrzymać SIWZ pocztą elektroniczną należy wysłać taką informację na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. i potwierdzić telefonicznie.

5. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami są:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Mariusz Zaniewski tel. 29 7462537 w. 21

- w sprawach procedury: Bogdan Śladewski tel. 29 7462537 w. 22

Informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach 700 ÷ 1500.

6. Termin składania ofert jest do dnia 29.05.2019 r. do godz. 11.00

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.05.2019 r. o godz. 11.05

 

Zamawiający  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postepowania przetargowego.

 

Prezes Zarządu

inż. Andrzej Bukłaha